Onze werkwijze

Hoe komt een opdracht tot stand? Welke kaders heeft een opdracht? Hoe gaat De Graaf Software om met een opdracht? Dit zijn allemaal belangrijke vragen. Wij realiseren dat een klant met een potentiële softwarevraag zich zorgen kan maken over de afhandeling van een opdracht. Doordat wij een transparante visie hebben, is hieronder de levensloop van een opdracht bij De Graaf Software uitgeschreven. We hopen u hiermee extra van dienst te zijn.

1. Intake

Na het eerste contact wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In dit gesprek worden de klantwens besproken en maken we samen de kansen en mogelijkheden inzichtelijk. Maar misschien nog wel belangrijker, hier worden ook de richtlijnen en kaders besproken van de opdracht.

3. Realisatie

Als de offerte goedgekeurd en ondertekend is wordt de opdracht gerealiseerd. De offerte dient als uitgangspunt voor de opdracht.

5. In gebruikname

De testcyclus wordt herhaald totdat de software naar tevredenheid werkt, in de meeste gevallen betreft dit twee testopleveringen.

2. Offerte

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een offerte opgesteld waarin de opdracht uitgewerkt is. Deze offerte is het contract tussen De Graaf Software en de klant. De offerte geeft ook een helder inzicht van de kosten, het tijdstraject, oplevermomenten en de nazorg.

4. Test oplevering

Zodra de software gereed is, wordt het opgeleverd voor de testcyclus. De klant gaat de software testen aan de hand van de offerte en/of ontwerp. Indien nodig wordt eerst een instructie over de software gegeven en werken we de gebruikers in.

6. Nazorg

Met de klant wordt een eventueel een onderhoudscontract afgesloten.